NOS PUBLICATIONS

A l’occasion de la conférence sur le soin de la Création organisée en juillet 2018, RIHPED invita chacun de ses membres à rédiger un sermon sur un sujet relatif à l’Environnement ou à la Création de Dieu. En réponse à cet appel, les membres de RIHPED ont produit 12 sermons pour adulte et 12 leçons pour enfant en créole sur les sujets suivants :

 1. Wòl legliz nan proteksyon anviwònman – ( FOKA )
 2. Kisa Bib la di nou sou jan nou dwe jere poupou ( tata) nou yo pou nou pa malad (HOP)
 3. Kontribisyon pèp Bondye a nan pwoteje anviwònman (FCL)
 4. Kreyasyon bondye a ak reskonsabilite moun (CEEH)
 5. Anviwònman tou nèf la: lè kreyason an rekanpe (UEBH)
 6. Konsekans peche sou anviwònman an (World concern)
 7. Lòd Bondye sou anviwònman (World Renew)
 8. Enpòtans lave men (FEPH)
 9. Konsekans dominasyon san limit sou kreyason an (World Relief)
 10. Pran swen anviwònman an (Tearfund)
 11. Konesans ak refleksyon biblik sou anviwònman (FH)
 12. Pratike agrikilti konsèvasyon (Tearfund)

Ces 2 documents seront disponibles sur cette page et pourront être téléchargés.